برای پذیرش مشاوره حضوری یا مجازی(تصویری و صوتی) با تیم پرگار نو لطفا فرم زیر را پر نمایید تا هماهنگی های لازم با شما انجام شود.

به علت ویروس اپیدمیک کووید 19 و شرایط اقتصادی حال حاضر و تغییر روند کسب و کارها اولین مشاوره رایگان خواهد بود

  • فایل ها را به اینجا بکشید