برای پذیرش کارآموزی در شرکت پرگار لطفا فایل پذیرش کارآموزی در شرکت پرگار نو را  دانلود نمایید و پس از تکمیل آن و اسکن به آدرس info@pargarno.ir ایمیل نمایید یا در فرم زیر بارگذاری نمایید.

87
کارآموز
تحویل فضای کسب و کار داده ایم

کارآموزانی که تا به امروز در  شرکت پرگار  در خدمتشان بوده ایم =

پس از دانلود و تکمیل فایل کارآموزی بالا می توانید در فرم زیر بارگذاری نمایید.

  • فایل ها را به اینجا بکشید