پرگار نو در تمامی زمینه های فعالیت و سرویس های خود از سراسر کشور سفیر فعال می پذیرد

سفیران پرگار می توانند با فروش محصولات و یا معرفی فعالیت های شرکت پرگار نو به مشتریان درآمد بسیار عالی کسب نمایند

اگرمحل کسب و کار و جواز کسب مرتبط با فعالیت شرکت پرگار نو دارید و یا شرکت فعال در زمینه های مرتبط دارید می توانید به عنوان نمایندگی با ما همکاری نمایید.